Activiteiten

Op de pagina voor de leden wordt een overzicht gegeven van de activiteitenagenda voor de volgende weken.

Clubvergaderingen

Wij komen elke woensdagavond samen om 20 uur in het clublokaal.

Een overzicht van de agenda voor de volgende vergaderingen kan u terugvinden op onze pagina voor de leden.

Lessen

Tijdens de vergaderingen worden lessen ingelast over door de leden gevraagde of aangebrachte onderwerpen. Lessen over digitale beeldbewerking, studiotechniek en het maken van digireeksen met de computer zijn vaste waarden in ons programma. Natuurlijk kunnen de leden ook buiten deze lessen met hun vragen in de club terecht.

Uitstappen

Enkele keren per jaar maken we een clubuitstap om samen te gaan fotograferen.

Foto en digisalon

Jaarlijks houden wij een salon met tentoonstelling van onze werken en digitale projectie van digireeksen. Dit salon valt samen met de feestweek in Aartselaar, de laatste week van augustus, en gaat door in ons clublokaal. Openingsuren worden jaarlijks aangekondigd op de hoofdpagina.

Clubmateriaal en studio

Het materiaal van de club en de studio staan ter beschikking van onze leden. Zie de contactpagina voor informatie over het ontlenen van materiaal of het gebruik van de studio.

Fodiac vzw

Amateurfotografie Aartselaar